Тетрадь 96л А5ф клетка на гребне серия - Танки-(WOT)